เนื่องด้วยนโยบายการป้องกันโรคระบาด COVID-19 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้ออกคำสั่งปิดโรงแรมในจ.นครราชสีมาชั่วคราว จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางรีสอร์ทได้ทาง LINE@ ID : @valatakhaoyai